Mød os socialt!
Kontakt os: info@duehos.com, +45 2243 4512

Købs- og rejsebetingelser hos Due Travel

Køb af rejse eller events.

En skriftlig accept af et tilbud fra Due Travel eller indbetaling af faktura/depositum, betragtes som bindende og kan derefter ikke ændres, annulleres eller refunderes – og er samtidig en bekræftelse på, at De er indforstået og bekendt med Due Travel’s købs- og rejsebetingelser.

Betaling

8 dage netto.

Det pointeres, at De kan risikere at miste Deres reservation, såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt.

Afbestilling

Ved afbestilling af rejsearrangementer/events mere end 60 dage inden afrejsen, er et depositum, samt evt. udgifter for Due Travel i forbindelsen med rejsen/arrangement tabt. Hvis afbestillingen finder sted mellem 60 – 0 dage før afrejsen, opkræves 100 % af rejsens pris.

Ved køb/bestilling af flybilletter, hæftes altid for flybillettens fulde pris. 

Bekræftede billetter til sport, koncert, teater el. lign. arrangementer kan IKKE ændres eller refunderes.

Såfremt rejsen aflyses helt eller delvis grundet (corona) Covid 19, er man ikke berettet til refusion fra Due Hospitality

Refundering/Manglende udnyttelse

Der ydes ingen refusion for annulleringer foretaget efter rejsens påbegyndelse, ej heller for hel eller delvis manglende udnyttelse af bestilte eller inkluderede ydelser.

Rejseforsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs. Due Travel anbefaler derfor, at man tegner en rejseforsikring. Den offentlige sygesikring dækker ofte meget begrænset og dækker ikke udenfor Europa. Det er derfor yderst vigtigt, at sikre sig den nødvendige dækning i tilfælde af sygdom/hjemtransport.

Arrangementsflytning

Når man bestiller en rejse, hvor der er en sport/eventbillet inkluderet, gælder rejsen til den pågældende event. Bliver datoen på denne sport/eventbillet ændret eller aflyst, kan Due Hospitality ikke gøres ansvarlig for ændrings- eller annulleringsomkostninger til hotel, billet, fly eller andre udgifter i forhold til rejsen, som følge af ændrede datoer eller aflystning.

Der vil derfor ikke være tale om refundering/tilbagebetaling af rejsen.

Overdragelse

Det er ikke mulighed at overdrage rejsen til en anden person.

Deltagerens ansvar

Den rejsenede er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visa, vaccinationer, forsikringer og andre nødvendige formaliteter for gennemførelse af rejsen. Ligeledes er det rejsende ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenter, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at for- mellem- og efternavne i flybilletten stemmer overens med det der står i passet, samt at flytiderne stemmer. Ved fejl eller mangler risikerer man at blive afvist ved check-in. Due Hospitality påtager sig intet ansvar for følgerne af ukorrekte oplysninger.

VIGTIGT!  Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer, aflysning af flyafgange og ændringer af tider og ruter, som bliver os pålagt af flyselskabet. Due Travel optræder som agent: det vil sige, at det er flyselskabet, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler.